- Đã có điểm thi vào lớp 10 năm 2013 của TP Hồ Chí Minh. Các học sinh và phụ huynh nhập tên và chọn tỉnh ở dưới để xem điểm.
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT
ĐIỂM THI VÀO LỚP 10
v
Tìm kiếm
Tìm theo: Họ tên hoặc SBD. Ví dụ: Nguyễn Tuấn Việt, hoặc 023801